Salmene 121:6

Salmene 121:6 NB

Solen skal ikke stikke deg om dagen, heller ikke månen om natten.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del