Salmene 121:5

Salmene 121:5 NB

Herren er din vokter, Herren er din skygge ved din høyre hånd.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del