Salmene 12:8

Salmene 12:8 NB

Du, Herre, vil bevare dem. Du vil vokte dem for denne slekt for evig.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del