Salmene 12:3

Salmene 12:3 NB

Løgn taler de, hver med sin neste. Med falske lepper, med tvesinnet hjerte taler de.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del