Salmene 116:6

Salmene 116:6 NB

Herren verner de enfoldige. Jeg var elendig, og han frelste meg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del