Salmene 116:4

Salmene 116:4 NB

Men jeg påkalte Herrens navn: Å, Herre, frels min sjel!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del