Salmene 116:3

Salmene 116:3 NB

Dødens rep hadde omspent meg, og dødsrikets redsler hadde funnet meg, nød og sorg fant jeg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del