Salmene 116:2

Salmene 116:2 NB

For han har vendt øret til meg, og alle mine dager vil jeg påkalle ham.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del