Salmene 116:19

Salmene 116:19 NB

i forgårdene til Herrens hus, midt i deg, Jerusalem. Halleluja!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del