Salmene 116:18

Salmene 116:18 NB

Mine løfter til Herren vil jeg holde, og det for hele hans folks øyne
NB: Norsk Bibel 88/07
Del