Salmene 116:17

Salmene 116:17 NB

Jeg vil bære fram takkoffer til deg, og påkalle Herrens navn.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del