Salmene 116:16

Salmene 116:16 NB

Å Herre, jeg er jo din tjener! Jeg er din tjener, din tjenestekvinnes sønn. Du har løst mine bånd.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del