Salmene 116:14

Salmene 116:14 NB

Mine løfter til Herren vil jeg holde, og det for hele hans folks øyne.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del