Salmene 116:13

Salmene 116:13 NB

Jeg vil løfte frelsens beger og påkalle Herrens navn.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del