Salmene 116:12

Salmene 116:12 NB

Hvordan skal jeg gjengjelde Herren alle hans velgjerninger mot meg?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del