Salmene 114:8

Salmene 114:8 NB

han som gjør klippen til en vannrik sjø, den harde stein til en vannkilde!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del