Salmene 114:4

Salmene 114:4 NB

Fjellene hoppet som værer og haugene som lam.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del