Salmene 114:1

Salmene 114:1 NB

Da Israel dro ut av Egypt, da Jakobs ætt dro ut fra et folk med fremmed språk
NB: Norsk Bibel 88/07
Del