Salmene 113:9

Salmene 113:9 NB

Han som lar den ufruktbare hustru bo i huset som lykkelig mor med sine barn! Halleluja!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del