Salmene 113:7

Salmene 113:7 NB

Han som reiser den ringe av støvet, og løfter den fattige fra søppelhaugen
NB: Norsk Bibel 88/07
Del