Salmene 113:6

Salmene 113:6 NB

han som ser så dypt ned, i himmelen og på jorden?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del