Salmene 113:5

Salmene 113:5 NB

Hvem er som Herren vår Gud, han som troner så høyt
NB: Norsk Bibel 88/07
Del