Salmene 113:4

Salmene 113:4 NB

Herren er opphøyet over alle folk, over himmelen er hans herlighet.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del