Salmene 113:2

Salmene 113:2 NB

Herrens navn være lovet fra nå og til evig tid!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del