Salmene 111:9

Salmene 111:9 NB

Han har sendt sitt folk forløsning, han har fastsatt sin pakt for evig. Hans navn er hellig og forferdelig.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del