Salmene 111:8

Salmene 111:8 NB

de er grunnfestet for all tid, for evighet, de er gjort i sannhet og rettvishet.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del