Salmene 111:7

Salmene 111:7 NB

Hans henders gjerninger er sannhet og rett, alle hans bud er trofaste
NB: Norsk Bibel 88/07
Del