Salmene 111:6

Salmene 111:6 NB

Han har vist sitt folk sine gjerningers kraft ved å gi dem hedningers arv.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del