Salmene 111:5

Salmene 111:5 NB

Han har gitt mat til dem som frykter ham. Til evig tid kommer han sin pakt i hu.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del