Salmene 111:4

Salmene 111:4 NB

Han har sørget for at hans undergjerninger minnes. Herren er nådig og barmhjertig.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del