Salmene 111:3

Salmene 111:3 NB

Høyhet og herlighet er hans gjerning, og hans rettferdighet står fast til evig tid.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del