Salmene 111:2

Salmene 111:2 NB

Store er Herrens gjerninger, søkt av alle dem som har lyst til dem.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del