Salmene 111:10

Salmene 111:10 NB

Å frykte Herren er begynnelsen til visdom. God forstand har alle de som gjør etter hans bud. Hans pris varer til evig tid.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del