Salmene 110:7

Salmene 110:7 NB

Av bekken drikker han på veien, derfor løfter han høyt sitt hode.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del