Salmene 110:5

Salmene 110:5 NB

Herren er ved din høyre hånd, han knuser konger på sin vredes dag.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del