Salmene 110:4

Salmene 110:4 NB

Herren har sverget, og han skal ikke angre det: Du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del