Salmene 110:3

Salmene 110:3 NB

Ditt folk møter villig fram på ditt veldes dag. I hellig skrud kommer din ungdom til deg, som dugg ut av morgenrødens skjød.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del