Salmene 110:2

Salmene 110:2 NB

Din makts kongestav skal Herren rekke ut fra Sion: Hersk midt iblant dine fiender!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del