Salmene 104:9

Salmene 104:9 NB

En grense satte du, som de ikke skal overskride, de skal ikke vende tilbake for å dekke jorden.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del