Salmene 104:8

Salmene 104:8 NB

De steg opp til fjellene, de for ned i dalene, til det stedet du hadde fastsatt for dem.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del