Salmene 104:7

Salmene 104:7 NB

For din trussel flyktet de, for din tordenrøst for de hastig bort.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del