Salmene 104:6

Salmene 104:6 NB

Du hadde dekket dem med dype vann som med en kappe, vannene sto over fjellene.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del