Salmene 104:5

Salmene 104:5 NB

Han grunnfestet jorden på dens støtter, den skal ikke rokkes i all evighet.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del