Salmene 104:35

Salmene 104:35 NB

Men måtte syndere utryddes av jorden, og ugudelige ikke finnes mer! Min sjel, lov Herren! Halleluja!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del