Salmene 104:31

Salmene 104:31 NB

Må Herrens ære vare ved til evig tid! Herren glede seg i sine gjerninger!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del