Salmene 104:30

Salmene 104:30 NB

Du sender din Ånd ut, de blir skapt, du gjør jordens skikkelse ny igjen.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del