Salmene 104:29

Salmene 104:29 NB

Du skjuler ditt ansikt, de forferdes. Du drar tilbake deres livsånde, de dør og vender tilbake til støv.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del