Salmene 104:27

Salmene 104:27 NB

Alle venter de på deg, at du skal gi dem mat i rett tid.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del