Salmene 104:26

Salmene 104:26 NB

Der går skipene. Der er Leviatan, som du skapte til å leke seg der.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del