Salmene 104:25

Salmene 104:25 NB

Der er havet, stort og vidt, med en talløs vrimmel av dyr, både små og store.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del